Din idé er viktig!

Vi veit du har mange gode idear! Ved å bruke idémottaket
kan du enkelt bidra til at vi får betre helseteneste. Du kan hjelpe
oss i å tenkje heilt nytt.

Kanskje er det nettopp din idé som kan bidra til forbetringar
og utvikling av framtidas helseteneste. Vi treng din idé enten du
er medarbeidar, pasient, pårørande eller samarbeidspartnar.

Del din idé, så høyrer du frå oss!